Fenarizade, oyun yazılımı sektöründe faaliyet göstermek üzere İstanbul’da kurulmuştur.
Çalışmalarına her yaştan öğrenciye eğitim imkanı vererek devam etmektedir.
Oyun yazılımı ve geliştirme ile kısa sürede hızlı ve pratik düşünen çocuklar yetiştirmek aynı zamanda eğlenerek öğretmek amaçlanmıştır.
Bu amaçla ortaya konulan farklı ürünlerle oyun sektöründe en önemli markalardan biri haline gelmiştir.

 
"Fenarizade" Nedir?
Web Sitemize“Fenarizade” ismini vermemizin bir hikayesi vardır.
Osmanlı zamanlarında süre gelen Fenarizade ailesi Osmanlı ailesinin yanında birçok görev üstenmişlerdir.
Müderrislik, kadılık, kazaskerlik, şeyhülislâmlık, başdefterdarlık, vezirlik, nişancılık, nakîbüleşraflık gibi çeşitli görevlerde hizmet vermişlerdir.
Fenarizade ailesinin çalışkanlığı ve disiplini bizim çalışma azmimizle örtüştüğü için de tercih ettik.

 

İlkemiz?
Oyun Yazılımı konusunda çözüme odaklı ve içinde bulunduğu sektöre özgün projelerini gereken tüm işlemleri yaparak en iyi şekilde sunmayı hedefler.

 

İşi Nasıl Yapar?
– İşi analiz eder,
–Tasarımı yapar,
– Kodlar ve uygulama geliştirir,
– Projeleri her zaman canlıdır ve sektöre fayda temelinde sürekli geliştirilir.